++--

Privacyverklaring

Privacyverklaring Botenverhuur Opmeer

 

Deze privacyverklaring kan zonder kennisgeving worden gewijzigd met als voornaamste reden te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op de gebruiker zodra deze online zijn gepubliceerd, maar niet met terugwerkende kracht. We raden u aan de privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen om zodoende van wijzigingen op de hoogte te blijven.

 • Botenverhuur Opmeer is een botenverhuurbedrijf dat boten online verhuurt.
 • Botenverhuur Opmeer (“ons”, “wij” of “onze”) exploiteert botenverhuuropmeer.nl
 • Botenverhuur Opmeer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
 • Deze privacyverklaring behandelt welke informatie, hoe en waarom deze wordt verzameld en gebruikt.
 • Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie verzameld door en vertrekt aan Botenverhuur Opmeer.
 • Dit artikel omvat het beleid van Botenverhuur Opmeer ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens.

 

Botenverhuur Opmeer – De soorten informatie die worden verzameld zijn:
Persoonlijke gegevens die worden verzameld om onze service te verlenen, omvatten:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Gebruiksgegevens die worden verzameld om onze service te bieden, omvatten:

 • IP adres
 • Browser type en versie
 • Tijd en datum van bezoek
 • Pagina’s bezocht via botenverhuuropmeer.nl

Tracking & cookies-gegevens zoals bijvoorbeeld:

 • Sessiecookies
 • Voorkeurcookies
 • Beveiligingscookies

 

Botenverhuur Opmeer – Gebruik van informatie
De verstrekte informatie wordt gebruikt om een reservering te maken en/of te beheren. De informatie wordt nooit gedeeld met externe partijen. Het e-mailadres wordt gebruikt om belangrijke informatie te vertrekken over reserveringen, meldingen en statusinformatie. Botenverhuur Opmeer gebruikt het telefoonnummer om een sms-bericht te sturen over de reservering. Ook kan het telefoonnummer worden gebruikt om contact op te nemen in betrekking tot een (mogelijke) reservering. Gebruiksgegevens kunnen worden gebruikt voor optimalisatie van de website in ontwerp en promotie. Verzamelde gegeven kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, namelijk:

 • Om de service te bieden die Botenverhuur Opmeer biedt
 • Om klanten ondersteuning te bieden
 • Om technische problemen te detecteren, voorkomen en verhelpen
 • Om het gebruik van de service te controleren en optimaliseren
 • Openbaarmaking van gegevens

 

Botenverhuur Opmeer kan persoonsgegevens delen met bepaalde instanties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevensveiligheid
Botenverhuur Opmeer neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen. Technische en administratieve maatregelingen worden getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of misbruik.

Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang gebruik gemaakt wordt van onze service. Nadat de service is geleverd kan specifieke data worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, omvattend wettelijke en fiscale verplichtingen.

Hoe kan persoonlijke informatie worden geopend, herzien of verwijderd worden:

Een verzoek kan worden ingediend voor toegang tot, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens en zal binnen wettelijke grenzen worden gehandhaafd.

loading